Bazı şeyleri yapabilmek,

GÜVEN,

ÖZVERİ,

TECRÜBE

ister...