Goorank.net

13.11.2011 - 09.09.2013

Proje A?klamas?

Goorank.net, google.com 羹zerinde verdiiniz kelimeler i癟in ilk 100 internet sitesini ve bu internet siteleri aras覺nda sizin sitenizin hangi s覺rada olduunu bulur. Goorank.net imdilik 羹cretsiz bir hizmettir ve beta s羹r羹md羹r. 襤lerleyen zamanlarda goorank.net profesyonel seo yard覺mc覺 arac覺 olarak sitenizin seo 癟al覺mas覺nda eksik olan alanlar覺 bildirecek, siteniz ile ilgili seo raporunu 羹cretsiz olarak sunacakt覺r.

Teknik Zorluklar

Google s覺ralamas覺n覺n bulunmas覺, Sitenin seo raporunun haz覺rlanmas覺, s覺ralaman覺n generic olarak yap覺lmas覺n覺n salanmas覺.